“Türkiye’de yüksek katma değerli çelik üreteceğiz”

“Türkiye’de yüksek katma değerli çelik üreteceğiz”
Yıldız Demir Çelik son dönemlerde demir çelik sektörüne yönelik yaptığı yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 2018 yılı 31 Mart ayında devreye alınan boya hattı ve 2 Temmuz 2018 tarihinde devreye alınan galvaniz hattının ardından soğuk haddeleme hattını devreye alan Yıldız Demir Çelik, 1.5 milyon ton kapasiteye sahip yeni hatla birlikte ilk faz yatırımını tamamladı. 3 Aralık 2018’de devreye alınan soğuk haddeleme hattının ise yıllık üretim kapasitesi 1.5 milyon tona ulaştı. 2020 yılında ise ikinci faz yatırımlarını bitirecek olan Yıldız Demir Çelik, imzasını taşıyan yassı sac ürünleriyle Türkiye’nin cari açıkla mücadelesine 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacak. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki Yıldız Demir Çelik yatırımlarıyla Türk demir çelik sanayisine imzasını atacak.

Yıldız Demir Çelik Pazarlama ve Satış Direktörü Emrah Kendüzler ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Şirketinizi kısaca tanıtıp, ÇSM - çelik servis merkezleri alanındaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? ÇSM’lerin son yıllarda sayısının artmasını neye bağlıyorsunuz? ÇSM’lerin demir çelik sektörüne ne gibi özellikler kattığını ve firmalara nasıl katkı sağladığını anlatabilir misiniz?

Yıldız Demir Çelik, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 bin m2’lik arazi üzerinde 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu kaliteli yassı sac üretimine odaklanmış durumdayız. 3 Aralık 2018’de devreye aldığımız soğuk haddeleme hattıyla yıllık üretim kapasitemiz 1.5 milyon tona ulaştı. Çelik Servis Merkezi’ni, tonaj mantalitesine sahip bir satış birimi olarak görmek yerine, yarattığı değerle ölçümlenen bir hizmet birimi olarak tanımlıyoruz. Çelik servis merkezlerinin en önemli özelliği, nihai kullanıcıların ebat ve miktar bazında ihtiyaçlarını istenilen özelliklerde eksiksiz ve tam zamanında karşılıyor olmalarıdır. Fabrikamız bünyesindeki çelik servis merkezinde müşterilerin talepleri doğrultusunda dilme, boy kesme ve trapez işlemleri yapıyoruz. Bu anlamda, çelik servis merkezleri temelde sadece satış ağırlıklı değil pazarlama ağırlıklı organizasyonlar olarak ön plana çıkıyor. Çelik servis merkezlerinin artmasının başlıca nedeni ise çelik üreticilerinin kaynaklarını asıl işleri olan çelik üretmeye odaklanmalarını mümkün kılıyor olmaları.

Çelik servis merkezleri, çeliğe son kullanım öncesi gerekli işlem veya hizmet ile katma değer sağlamanın yanı sıra çelik üreticilerine, müşterilerine zamanında ve kaliteli ürün sunma konusunda esnek bir yapı sağlıyor. Bu merkezler, işletmenin daha az zamanda, daha az enerjiyle, daha az bir alanda, daha az bir insan gücü ile üretim yapmasına fırsat veriyor. Bu sayede gecikme, bürokrasi, israf ve iletişim bozuklukları gibi problemleri ortadan kaldırıyor.

2019 yılına ilişkin hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

2019 yılında dünya çapında ekonomik büyüme rakamlarında bir miktar yavaşlama, düşüş bekleniyor olmasına karşın özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımların demir çelik sektörüne olumlu katkısı olacaktır. Ayrıca bizim gibi nitelikli yassı sac üreten şirketlerin de pazarda ayrışacağını düşünüyoruz. İştiraki olduğumuz Yıldızlar Yatırım Holding’in vizyonu, faaliyet gösterdiği her sektörde, ilk üç içerisinde yer almaktır. Bu yaklaşım Yıldız Demir Çelik için de geçerli. Fabrikamızda ikinci faz yatırımımız devam ediyor. 2018 yılının ilk aylarında faaliyete başladı. Şu anda yeni galvaniz hattımızın yatırımı büyük bir hızla devam ediyor.

2020’de ikinci faz yatırımımızı tamamlayacağız. Türkiye yassı çelikte, iç üretimi artmasına karşın hala ithalatçı bir ülke. Ülkemizin ihracat seferberliğine destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaya başladık. Tüm dünya ülkelerini ihracat anlamında hedef pazarlarımız olarak görüyoruz.

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu yılki bütçenizin yüzde kaçlık kısmını Ar-Ge harcamalarına ayırdınız? Ar-Ge faaliyetleriniz kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında pazara sunduğunuz yeni bir ürün bulunuyor mu? Varsa, ilgili ürünün muadillerine göre farkını ve satışlarınıza etkisini anlatır mısınız?

Sektörde bir şeyleri farklı yapmanın değerli olduğunu görüyoruz. Şirketimiz bünyesinde bir Ar-Ge merkezi kurma kararı da aldık. Bu konuda birçok üniversite ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sonuçlandı. Yıldız Demir Çelik çatısı altında Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üreteceğiz. Sektörde fark yaratan ve üretilmeyen katma değerli ürünlerin üretimine odaklandık. Çelik sektöründe dikey ve yatay büyüme imkanı ve çeşitli fırsatlar var. Bugün otomotivden savunma sanayiye kadar birçok sektör çelikten geçiyor, oldukça geniş bir portföy var. Dolayısıyla çelik sektöründe daha da büyümeyi planlıyoruz. Ana hedefimiz, demir çelik sektöründe büyüyen; inovasyon yapan bir şirket olmak.

“3 Aralık’ta devreye aldığımız soğuk haddeleme hattıyla yıllık üretim kapasitemiz 1.5 milyon tona ulaştı” “Ülkemizin ihracat seferberliğine destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Firmanızın 2018 yılı performansı hakkında bilgi verir misiniz?

2018 yılı 31 Mart ayında devreye alınan boya hattı ve 2 Temmuz 2018 tarihinde devreye alınan galvaniz hattının ardından soğuk haddeleme hattını devreye aldık. 1.5 milyon ton kapasiteye sahip yeni hatla birlikte, ilk faz yatırımını tamamladık. Bu yatırımla birlikte Türkiye’de beyaz eşya ve otomotiv sanayinin ihtiyaç duyduğu ve ithal etmek zorunda kaldıkları kaliteli yassı sac ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllık 400 bin ton kapasiteli sürekli galvanizleme hattı, inşaattan otomotive kadar birçok farklı sektörün ihtiyacını karşılayacak bir ürün porftöyüne sahip. Bununla birlikte 300 bin ton temizleme, 300 bin ton tavlama, 450 bin ton temper ve 150 bin ton yıllık boyama hattı kapasitesine sahip olan Yıldız Demir Çelik, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün ihtiyacı olan ürünleri üretecek.

2020 yılında ise ikinci faz yatırımımızı bitirip Yıldız Demir Çelik imzasını taşıyan yassı sac ürünümüzle ülkemizin cari açıkla mücadelesine 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacağız.

2018’de yeni yatırımınız oldu mu? Olduysa yatırımın yeri, bütçesi, istihdamınıza ve firmanıza olan katkıları hakkında bilgi verir misiniz?

Sizin de belirttiğiniz gibi Yıldız Demir Çelik, Yıldızlar Yatırım Holding’in yeni bir yatırımı olarak 2018 yılı Mart ayında üretime başladı. 300 bin metrekarelik bir alana kurulu tesisimizde yıllık 1.5 milyon ton yassı çelik kapasitesine sahibiz ve fabrikamızda şu an 480 kişilik istihdam sağlıyoruz.

Bu rakam fabrikamızda diğer alanların da devreye girmesi yaklaşık 700 kişiyi bulacak. Tesisimizde sürekli asitleme tandem, galvanizleme, boyama hatları ile otomotiv ve beyaz eşya sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizi anlıyor ve yaptığımız tüm bu yatırımlar sayesinde onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.

2018 yılı itibarıyla satışlarınızın yüzde kaçını ihracattan karşıladınız? İhracatınızı artırdınız ise bunun gerekçelerini sıralar mısınız? Kaç ülkeye satış yapıyorsunuz ve üretiminizin yüzde kaçını dış pazarlara aktardığınız hakkında bilgi verir misiniz? İhracatınızda öne çıkan ülkeler hangileri? Daha çok hangi ürün gruplarının ihracatını yapıyorsunuz?

Yukarıda da belirttiğim gibi, henüz bir yılımızı doldurmamış ve yatırım süreci devam eden bir üretici olmamıza karşın 2018 yılında ihracat yapmaya da başladık. Şu anda ihracat rakamlarımız toplam üretimimiz içinde ciddi bir miktar oluşturmuyor ancak bir yılda geldiğimiz noktanın dikkate değer olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl hedefimiz ihracat miktarımızı ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak olacak. Yıldızlar Yatırım Holding olarak 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz, dolayısıyla dünyanın birçok yerinde çok sağlam ve uzun yıllara dayanan bir iş ağımız bulunuyor. Bu sinerji Yıldız Demir Çelik’e de olumlu bir katkı sunacak.

Faaliyet alanınız itibarıyla temel sorunlarınız hakkında değerlendirme yapar mısınız?

Yassı çelik sektöründe hammaddeye ulaşım konusu çok önemli. Enerji de önemli bir diğer maliyet kalemi. Özel sektör üreticileri sizi rakip olarak gördüğünde, o ürünleri size vermiyor. Hammaddeye ulaşmak her zaman problem. Elde etseniz bile alım bedeli yüksek olabiliyor. O nedenle yatırımların entegre bir yaklaşımla yapılması ciddi bir avantaj sağlıyor.

Öte yandan demir çelik sektöründe, müşterilerin büyük bir kısmı siparişlerini zamanında ve gereken özelliklerde teslim alamadıklarından şikayet ediyor. Bu eksikliği çelik servis merkezleri ile kapatmayı hedefliyoruz.

“Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu kaliteli yassı sac üretimine odaklandık”

Sizce sektörün sorunlarının çözümü noktasında hangi önlemler alınmalı? Hurda ve cevher arasındaki makasın açılmasına rağmen ağırlıkla hurdaya dayalı üretim yapan çelik üreticileri için maliyet sıkıntılarını hafifletmek üzere ne gibi önlemler alınabilir?

Demir çelik sektörünün en büyük maliyetlerinden biri enerji. Enerjimizin büyük bölümünü, çevre dostu teknolojilerle öz kaynaklarımızdan üretiyoruz. Tesisimize, atıkları dönüştürebilen, yerlerde toz dahi olmayan yeni nesil bir fabrika diyebiliriz. Türkiye, beyaz eşya ve otomotiv endüstrisinde ciddi bir üretim kapasitesine sahip ve bu iki sektör kaliteli galvanizli sac ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Bu yatırımın en büyük sebebi beyaz eşya üreticilerine ve otomobilin iç aksamına katkı sağlayabilmek. Bu zamana kadar daha endüstriyel ürün çeşitlerinin üretimi tercih edilmiş. Biz, daha büyük kapasiteli ve daha sofistike bir makina parkı seçtik. Bu parkın getirisi, özellikle beyaz eşyada ürünün pürüzsüz yüzey kalitesinin sağlanması. Ayrıca sahip olduğu yüksek verimliliği ile de pek çok rakibimizden yatırım aşamasında ayrışmış oluyoruz. Öte yandan inovasyon, sürdürülebilir tüketim, döngüsel ekonomi alanlarında birçok proje geliştirerek, kurumumuzun duyarlılığını ortaya koymayı ve çalışanlarımızı sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

Son olarak firmanızın kuruluş hikayesini kısaca özetler misiniz?

Yıldızlar Yatırım Holding orman ürünleri, tarım - kimya, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığının ardından, son yıllarda Türkiye’de hayata geçirilen en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atarak demir çelik sektörüne de giriş yaptı. Bu karar neticesinde de yatırımı tamamlanan Yıldız Demir Çelik, Mart 2018 tarihinde üretime başladı.

Holding olarak vizyonumuz faaliyet gösterdiğimiz her alanda ‘ilk üç içinde yer almak’... Yıldız Demir Çelik’te de bu yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece üretmekle değil, müşteri odaklı verdiği sözü tutan müşteri ile birebir iletişim içinde olan bir iş prensibi belirliyoruz. Müşterimizi dinliyor, ihtiyaçlarını anlıyor ve ürün ve hizmet yelpazemizi bu geri bildirimlerle geliştiriyoruz. Tüm bunları da çevreye ve insana saygılı bir üretim anlayışıyla sürdürüyoruz. Köklü bir geçmişe sahip olan Yıldız Ailesi’nin uzun yıllara dayanan sanayicilik deneyimi ve uluslararası bir üretici olma vizyonuyla demir çelik sektöründe de varlık göstereceğiz.

Bu haber toplam 4788 defa okunmuştur
dergi isteği
katalog tasarlıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler