A.Kerim Vural: Hiçbir iş yarım kalmamalı

14 Aralık 2011 Çarşamba 18:17
A.Kerim Vural: Hiçbir iş yarım kalmamalı
Finansal Danışmanlık alanında faaliyet gösteren ve bu alanda tek kurumsal firma olan VFC Finans, bilgi ve birikimleriyle önemli çözümler sunuyor.

Finansal Danışmanlık alanında faaliyet gösteren ve bu alanda tek kurumsal firma olan VFC Finans, bilgi ve birikimleriyle önemli çözümler sunuyor. Firmanın Genel Müdürü A. Kerim Vural ile yapmış olduğumuz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

VFC Finans’ın kuruluş aşamasını ve amaçlarını bizimle paylaşır mısınız?


Ülkemiz son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen ekonomileri arasında yer almaktadır. Bu konuda da en etkin girişimci gruplarımız arasında başı KOBİ’ler çekmektedir. Ancak bu gelişim sağlanırken firmaların finansal yönetim, karar almaları ve analiz konularındaki alt yapıları ya eksik kalmakta ya da yetersiz olmaktadır. Kaldı ki bahsedilen konular bir işletmenin satış ve pazarlama gibi hayati konuları arasında başı çeker bir öneme sahiptir. Anılan nedenlerden dolayı işletmelere rehberlik edecek onların finansal alt yapı eksikliğini gidererek yapılarına uygun bir finansal yönetimi oluşturmak ve nihayetinde de faaliyetlerine uygun finans kaynağını temin edecek bir kurumun varlığı önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Kreditörler/Bankalar açısından bakacak olursak; iyi analiz edilmiş (bilanço yapısı, mali tahlil raporu, nakit akım gücü ve kapasitesi, geçmiş ve moralitesi) ve tüm bilgileri itibariyle bankaların özümseyeceği şekilde rapor haline getirilmiş bir sunumla VFC bankaların karşısına çıkmaktadır. Bu ise hem yoğun rekabet ortamında uygun müşteri kazanımı, hem de genel riskleri ölçerek minimize etmeye yardımcı olacak raporlamayla yapıldığından operasyon maliyetlerini aşağıya çekerek risklerini minimize etmeyi sağlayacak bir yapı sunulmaktadır.

VFC Finans uzun yıllar süren ticaret hayatımda sağladığım birikimlerin sonucu sektörde var olan finansal danışmanlık ihtiyacını gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulmuş ve büyümüştür. Tüm sektörlerde firmalar arası uzlaşmanın öneminin arttığı, finansal dönüşümleri takip etmenin ve her geçen gün zorlaşan piyasa şartlarında var olma mücadelesi veren şirketlere destek olmak amacıyla finansal danışmanlık hizmeti vermek ve bu konuda en büyük olmayı amaçlıyoruz.


Firma olarak müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

VFC Finans, yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren her türlü gerçek ve tüzel kişi ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda, yatırım, işletme ve kurumsal hizmet alanlarına göre birçok kredi kuruluşundan, birbirinden farklı miktarlarda, farklı faiz oranları ve koşulları ile kredi sağlanmasına aracılık etmektedir. Şirketimiz, reel sektörün yatırım ve işletme kredi taleplerine yönelik Kredi Danışmanlığı Hizmetleri çerçevesinde;

• Yatırım ve işletme kredisi etüdü ve vade / Maliyet yönünden en uygun kredi kaynaklarının saptanması,
• Yatırım ve işletme kredisi için gerekli bilgi ve belgelerin temini,
• Yatırım ve işletme kredisi için gerekli fiziki ve mali projelendirmenin yapılması,
• Yatırım ve işletme kredisi başvuru dosyasının hazırlanması,
• Yatırım ve işletme kredisi başvuru dosyasının takip ve sonuçlandırılması
konularında hizmet sunmaktadır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikli görevimiz girişimci ruhuna yürekten inandığımız iş adamlarımıza işletmelerimize finansal yapılarını; uluslararası bankacılık teamüllerine göre ancak firmaların özümseyeceği bir şekilde analiz ederek kendilerine ayna tutmak. Bu misyon çerçevesinde bilanço analizlerinden, rasyo değerlemelerine, nakit akımlarından yönetimsel yapılarına kadar her şeyi inceleme konusu yaparak ortaya koymak.

Uzman kadromuz ile borç yapılandırmadan, proje finansmanına kadar geniş bir yelpazede şahıs ve firmalara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öncelikle mali verilerini 3’er aylık periyotlarla incelediğimiz firmaların rasyolarını, firma yapılarını ortaya koyuyor, karlılık-maliyet analizlerini ortaya çıkarıyor ve firmaların faaliyet konularına göre kendilerine yeni yatırımlarına varıncaya dek rehberlik ediyoruz. Risk analizlerine paralel olarak firmaların yönetimsel süreçlerini biz belirliyoruz.

Finansal danışmanlık ülkemizde henüz yeni yeni gelişen ve kabul gören hizmet alanlarından birisi… Bu bağlamda vermiş olduğunuz hizmetlerin önemini ve gerekliliğini bizlerle paylaşır mısınız?

Finansal danışmanlık gelişmiş ülkelerde önemli bir finansal enstrümandır. VFC Finans, hızla gelişmekte olan, her yıl daha fazla büyüyen ve her alanda ihtiyaçları artan ülkemizin bu alanda da doğmuş olan bu ihtiyacını görmüş ve kendine sektörde önemli ve öncü konumda bir yer edinmiştir. Finans sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar ile bu sektörden fayda sağlayan bütün firmaları ortak bir platformda buluşturarak emek, zaman ve para kaybından kurtarılması, reel sektörde faaliyet gösteren her işletmenin devamlılığının sağlanması elbette VFC Finans’ın önemini de arttırmaktadır.

Ülkemizde vermiş olduğunuz hizmetler ne kadar biliniyor? Firmalar finansal danışmanlık hizmetlerine nasıl bakıyor?

Dünya’da ve Avrupa’da kabul gören ve sıkça kullanılan bir sektör olmasına rağmen ülkemizde finansal danışmanlık sektörü genel anlamda kişisel ilişkilerle yürütülmeye çalışılmaktadır. Kurumsal bir yapı içerisinde finans sektörünün gerektirdiği deneyim ve birikim her firma tarafından öncelikle aranan bir niteliktir. VFC Finans bu özelliklere sahip bir kurumdur. Firmaların sektörümüze bakış açısı her geçen gün değişmekte ve önemli bir duruma gelmektedir..

Ağırlıklı olarak hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Çalışmalarımızda sektör ayırımı yapmıyoruz. Ama firma ayırımı yapıyoruz. Doğal olarak o günkü ekonomik konjonktür, sektörel krizler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak bazı sektrler üzerinde daha fazla incelemelerde bulunuyoruz. Genel anlamda sektörel bir ayırım sözkonusu değildir.Referanslarınızdan bazılarını bizimle paylaşır mısınız?

Kurthan Boru San. Tic.Ltd.Şti. (İstanbul), Göktürkler Sac. San. Ve Tic. AŞ. (İstanbul)
Çelik Makina San. Tic. Ltd. Şti (İstanbul), Kara Kay Metal A.Ş. (İstanbul)
Atlantik Ecza Deposu Ltd. Şti. (İstanbul), İpek Gıda Kuyumculuk (Balıkesir)
Köseoğlu İnşaat Ve Ticaret A.Ş. (İstanbul), Üniversal Yapı Malzemeleri –İstanbul
Tempora Turizm A.Ş. (İstanbul), San Yapı A.Ş. (İstanbul), Son Metal Ltd. Şti. (İstanbul)
Grand Ballıca Otel (Tokat), Gentra Lojistik A.Ş. (İstanbul), Erka İnşaat Ltd Şti. (Ankara)

2011 yılı firmanız açısından nasıl geçti? 2012 yılından neler bekliyorsunuz?

2011 yılı şubeleşme çalışmalarına hız verdiğimiz yapısal zeminimizi sağlamlaştırdığımız bir yıl oldu.2011 yılı daha çok alt yapı çalışmaları ile geçirdik Tabiki bunu yaparken hizmetlerimizi ülke çapına yayarak kurumlara hizmet vermeyi de ihmal etmedik. Bizim için en önemli unsur insan kaynaklarıdır çünkü yaptığımız iş itibariyle konusunda uzman, yaratıcı, danışan firmalarımıza yön verebilecek profesyonellerle çalışmak gerekmektedir. Konumuza uygunu insan kaynaklarını şekillendirdikten sonrada hizmetlerimizi tanıtıcı konuları kamuoyuyla paylaşarak VFC misyon ve vizyonunu tanıtıcı çalışmalara da ağırlık verdik. 2012 yılı bizim için edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda çok daha yoğun ancak çok daha verimli olacağını düşündüğümüz bir dönem olarak planlıyoruz. Hizmet verdiğimiz firmalarla birlikte büyüyerek ulusal ve uluslararası piyasalarda önemli yapılardan birini oluşturmak hedefimiz.

2011 yılı hem kuruluş, hem yapılandırma senesi olarak çok verimli bir yıl oldu. Ulkemiz de genel olarak Arap Baharı olaylarından ve Avrupa’da oluşan ekonomik sorunlardan etkilendi. 2012 yılı, ABD de seçim yılı dır, bu önemli bir faktördür bunun yanında, tüm dünya da bir ekonomik yavaşlamadan söz edilmektedir, bunları göz önünde bulundurmak lazım.

Kısa ve uzun vadede hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeleri bizimle paylaşır mısınız?

Kısa vadede yapmak istediğimiz en önemli şey, KOSGEB, İTO v.b. kurumlarla koordine olarak özellikle KOBİ’lere eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek. Bu bağlamda hem firmaların daha bilinçlenmesini sağlayarak hem de daha fazla KOBİ’ye ulaşarak 2012 yılı için yapmayı düşündüğümüz atılımlar için önemli bir adım atmış olacağız. Ankara, Adana, Bursa ve İzmir başta olmak üzere yeni şubeler ve temsilcilikler açacağız. Halen faaliyette olan Sakarya temsilciliğimize ek olarak Antalyada da bir temsilciliğimiz önümüzdeki günlerde açılmış olacak.

Son olarak şunları eklemek istiyorum: VFC Finans, Türk işletmeleri ve bankaları için çok önemli bir fırsat ve milattır. Firmalar için finans yönetimini sağlaması, Bankalar içinse gider ve personel yönetimi açısında hayati öneme sahip bir yapıda olduğumuzu yinelemek istiyorum.

A.Kerim Vural

1962 Doğumlu olan A.Kerim Vural eğitimini İstanbul da tamamlayarak, iş hayatına 1980 yılında sektörün öncü kuruluşlarından olan Uğurlu Elektronik AŞ de başlamıştır. Askerlik sonrası Ses Elektronik ve yine Uğurlu Elektronik firmasında Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996 yılından itibaren sektörünün öncü firmalarından Göktürkler Sac firmasında Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştur. 2001 yılından itibaren kendi adına danışmanlık hizmetlerini yürüten, halen konusunda tek kurumsal yapıya sahip firma olan VFC Finans Danışmanlık Ltd. Şti.’nin Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Bu haber toplam 27302 defa okunmuştur
dergi isteği
katalog tasarlıyoruz
Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler