Dünya Çelik Üretim Raporu Haziran 2016

02 Ağustos 2016 Salı 11:12
Dünya Çelik Üretim Raporu Haziran 2016
2016 yılı Nisan ayında, Dünya Çelik Birliği’ne raporlama yapan 66 ülkenin toplam ham çelik üretimi yaklaşık 134.9 milyon ton olarak tahmin edilmiştir ki, burada 2015 yılı Nisan ayı ile karşılaştırıldığında % 0.5 bir azalma söz konusudur.

2016 yılı Nisan ayında, Dünya Çelik Birliği’ne raporlama yapan 66 ülkenin toplam ham çelik üretimi yaklaşık 134.9 milyon ton olarak tahmin edilmiştir ki, burada 2015 yılı Nisan ayı ile karşılaştırıldığında % 0.5 bir azalma söz konusudur. Günümüz itibari ile 4 aylık toplamı 521 milyon ton ile 2015 yılının Ocak- Nisan ayları arasındaki rakamın % 2.8 altında kalmıştır. 2015 yılının ilk 3 ayında dünya üretiminin % 50’sine sahip olan Çin haricinde, çelik üretimi Nisan ayında 1.6% oranında bir düşüş gösterirken, dört aylık süreçteki düşüş %3.2 olarak kaydedilmiştir.

Avrupa Birliği’nde ham çelik üretimi 28 ülke de 2015 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında 2016 yılı Nisan ayında % 5.2 oranında bir düşüş sergiler iken, yıllık anlamda 54.4 milyon ton ile % 6.5 oranında bir düşüş söz konusudur. Almanya’da çelik üretimi Nisan ayı için %1.5 düşerken, Ocak- Nisan döneminde 14.3 milyon ton ile % 2.3 oranında bir düşüş sergilemiştir İtalya’da üretim Nisan ayında % 14.5 oranında bir artış göstermiştir ve günümüze kadar yıllık oranda 7.9 milyon ton ile % 1.1 oranında bir artış görülmüştür. Fransız çelik üretimi ise Nisan ayında % 26.5 oranında bir düşüş kaydetmiştir ve 4 aylık süre içerisinde 4.7 milyon ton çelik üretimi ile bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 11.1 oranında bir düşüş olmuştur. İspanya da çelik üretimi ise Nisan ayında % 10.6 düşüş kaydederken, yıl içerisinde günümüze kadar geçen süreçte toplam 4.8 milyon ton ile toplam % 8.3’e düşmüştür. BK da ise üretim Nisan ayında %24 oranında düşmüştür ve bu oran 4 ayın toplamında 2.5 milyon ton ile %37.4 bir düşüş olarak kaydolmuştur. Ancak Polonya da 4 aylık üretim, 3.1 milyon ton çelik üretimi ile sadece % 3.3 oranında bir düşüş yaşamıştır. Avrupa’nın geri kalanında ise Türkiye de üretim Nisan ayında % 5.3 oranında artarken, 4 aylık süreçteki artış 10.6 milyon ton ile % 2.8 olarak kaydedilmiştir. Sırbistan’da ise 4 aylık çelik üretim rakamları 225 bin ton olmak üzere geçen sene ile karşılaştırıldığında %19 düşüş kaydetmiştir. Norveç’te geçen senenin ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında 2 aylık çelik üretimi 203 bin ton ile %2.4 artış göstermiştir. Bosna’da ise 4 aylık süreçteki üretim, 273 bin ton üretim ile % 8.3 düşüş göstermiştir.

Avrupa Araç Üreticileri Birliği ACEA’nın bilgilerine göre, 2016 yılının Nisan ayında Avrupa’da yeni araçların tescili, 2015 yılı Nisan ayı ile karşılaştırıldığında % 9 artmıştır. 4 aylık süreçteki artış, 5.25 milyon araç ile % 8.3 oranında artmıştır. Alman tescil rakamları nisan ayında % 8.4, dört aylık süreçte ise 1.1 milyon araç ile % 5.6 oranında artış göstermiştir. Birleşik Krallık’ta artışlar Nisan ayı için % 2 oranında seyrederken 4 aylık süreçteki artış 961 bin araç ile % 4.4 olarak kaydedilmiştir. Fransa’da araç tescili Nisan ayında % 7.1 oranında artarken, 4 aylık süreçte 699 bin araç ile % 7.9 oranında artış göstermiştir. İtalya da ise toplam tescil rakamları Nisan ayında % 11,5 oranında artmışken dört aylık süreçte 687 bin araç ile % 18.6 oranında artmıştır. İspanya da otomobil piyasası Nisan ayında % 21.2 oranında artarken Ocak- Nisan dönemindeki artış 386 bin araç ile % 10.3 oranında artmıştır. Bu beş ülke Avrupa da Toplam tescil adetlerinin 73% ünü gerçekleştirmiştir.

Rusya’da üretim % 0.4 oranında düşmüş olsa da Ukrayna’da çelik üretimi % 11.7 oranında artış gösterinde, CIS ülkelerindeki ham çelik üretimi Nisan ayında % 1.5 oranında artış kaydetmiştir. Dört aylık süreçte ise Rusya 23.1 milyon ton ile %3.9 oranında düşüşü ile CIS ülkeleri bu dört aylık süreçte % 4.9 oranında artış göstermiştir. Ukrayna’da çelik üretimi 4 aylık süreçte 8.3 milyon ton ile % 16.8 oranında artış göstermiştir. Kazakistan da ise dört aylık süreçte 1.4 milyon ton ile % 7.4 oranında bir artış gözlemlenmiştir.

2016 yılının Mart ayında Rusya’da çelik ihracatı 3 milyon ton olarak kaydedilmiştir ki bu rakamlar 2010 yılı Mart ayından bu yana en yüksek rakam olarak kaydedilmiştir. Bu tonajın yarısı karbon alaşımlı çelik kütükler ve levhalar idi ve en büyük pazarı Tayvan, Türkiye ve Meksika idi.

Kuzey Amerika’da çelik üretimi Nisan ayında % 2.5 oranında artmıştır ancak 4 aylık süreçte 26.2 milyon ton ile toplamda % 0.3 oranında düşüş göstermiştir. Meksika’da çelik üretimi Nisan ayında % 7.3 oranında düşerken dört aylık oranda 5.5 milyon ton ile % 9.9 oranında düşmüştür. Kanada çelik üretimi Nisan ayında % 1.6 oranında düşmüştür ancak 4 aylık dönemde toplam 4.5 milyon ton üretim ile % 7.3 oranında artış kaydetmiştir.

2016 yılının Mart ayında AB çelik ithalatı 2.4 milyon ton ile son ayların toplamında en düşük rakamlar olmamakla beraber, ilk dört aylık dönemde 7.1 milyon ton ile 2015 yılının ilk dört aylık dönemi ile karşılaştırıldığında % 35 oranında düşüş kaydetmiştir. Asya ülkelerinden gelen yüzdeler 2015 yılının ilk çeyreğinde % 36.5 iken (4 milyon ton) 2016 yılının ilk çeyreğinde % 29.4 oranında düşmüştür (2.1 milyon ton) ve burada Güney Kore ve Çin’ de tonajda büyük bir düşüş yaşanmıştır. En büyük tedarik yapılan ülke olan Kanada’dan gelen ithalat 1.3 milyon ton ile sabit kalmıştır.

Brezilya üretimin % 20.6 oranında düşmesi ile Nisan ayında Güney Amerika da ham çelik üretimi %18 oranında düşmüştür. İlk dört aylık dönemde 12.6 milyon ton ile Güney Amerika % 14.2 oranında bir düşüş yaşamıştır ve burada Brezilya 9.7 ton ile 2015 yılına nazaran % 14 oranında düşüş sergilemiştir. Arjantin’de çelik üretimi ise Nisan ayında % 16.9 oranında düşüş sergilemiştir ve dört aylık dönemde bu düşüş, 1.3 milyon ton ile % 17.2 olarak kaydedilmiştir. Venezuela ise yıl içerisinde 119 bin ton ile %77 oranında bir düşüş kaydetmiştir. Kolombiya da dört aylık rakamlar 505 bin ton ile bir önceki yıla nazaran % 45 daha yüksek iken Şile 406 ton ile 4 aylık dönemde % 13.7 oranında yükseliş kaydetmiştir. Peru da çelik üretimi ise dört aylık dönem içerisinde 335 bin ton olarak % 4.2 düşüş kaydetmiştir. Afrika ve Orta Doğu’da İran’ın üretimi Nisan ayında % 7.8 oranında artmış ve 4 aylık dönemde 5.6 milyon ton ile % 1.5 oranında artmıştır. Güney Afrika çelik üretimi ise Nisan ayında % 7.1 oranında düşmüş ve dört aylık dönem içerisinde 2.1 milyon ton ile %14.2 oranında düşüş yaşamıştır. Mısır da üretim Nisan ayında % 11.5 oranında düşmüştür ve dört aylık dönemde 1.6 milyon ton ile % 29 oranında düşüş kaydetmiştir.

Suudi Arabistan’da çelik üretimi Nisan ayı içerisinde % 26 oranında düşmüştür ve dört aylık dönem içerisinde 1.6 milyon ton ile % 22.8 oranında düşüş yaşamıştır. Birleşik Arap Emirliklerinde bir milyon ton ile dört aylık süreçte toplam % 9.9 yükseliş yaşanmıştır.

Uzak Doğu’ya baktığımızda ise Çin’de çelik üretimi Nisan ayında 69.4 milyon ton ile % 0.5 oranında yükseliş kaydetmiştir ki bu, küresel üretimin % 51.5’ ine denk gelmektedir. Dört aylık süreçte ise 261 milyon ton üretim ile % 2.3 oranında düşüş yaşanmıştır. Japon ham çelik üretimi Nisan ayında % 1.2 oranında artarken dört aylık dönemde 34.3 milyon ton ile % 2.3 düşüş eğilimi göstermiştir. Güney Kore üretimi de Nisan ayında % 1.3 oranında düşüş göstermiş ve dört aylık dönem içerisinde 22.1 milyon ton üretim ile % 2.3 oranında düşmüştür. Hindistan da üretim Nisan ayında güncel olarak % 3.9 oranında artmıştır ve böylece dört aylık toplamda 30.7 milyon ton üretim ile 2015 yılına karşılık %2.3 oranında artış sergilemiştir. Tayvan da ham çelik üretimi Nisan ayında % 8.3 oranında düşerken, 6.9 milyon ton üretim ile dört aylık dönemde % 10 oranında düşmüştür. Pakistan da çelik üretimi de dört aylık bu süreçte 1.4 milyon ton üretim ile % 52 oranında önemli bir artış yaşamıştır.

Çin çelik ihracatı, Mart ayında kaydetmiş olduğu 9 milyon ton ile karşılaştırdığında Nisan ayında % 9.3 oranında bir düşüş yaşamıştır. Ancak bu rakamlar yine de 3015 yılı Nisan ayı rakamlarına nazaran % 6.3 artmıştır. İhracatın % 66’sı yine de Nisan ayında her ikisi de bir milyon tondan daha yüksek rakamlar ile Güney Kore ve Vietnam dahil olmak üzere Asya ülkelerine kaydedilmektedir. Asya ülkeleri dışında ise Suudi Arabistan 262 ton ile Nisan ayının en büyük Pazarı olarak kayıtlara geçmiştir.

Bu haber toplam 10086 defa okunmuştur
dergi isteği
katalog tasarlıyoruz
Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler