DEMİR ÇELİK ÇSM HURDA EKONOMİ

Gözümüz kulağımız Çin’de!

Olumsuz konulardan başlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum, çünkü 2020’de çok olumlu bir konu açıkçası hem ülkemiz hem de dünya adına göremedim.Konu başlıklarını şöyle tasnif edebiliriz.

 

1.       Covid-19 virüsünün sağlık ve sosyal hayatımızdaki etkileri

2.       Ülkemiz ve dünya çelik üretimindeki gelişmeler

3.       Çelik piyasalarındaki yaşanan fiyat hareketleri

4.       Dünyadaki yaşanan korumacılık önlemleri

5.       Çelik üretimininana hammaddelerine ulaşa bilirlik konuları

6.       Ülkemizin yassı çelikle ilgili istatistiki bilgileri

7.       Ülkemizde yaşadığımız kurvedöviz hareketleri

 

 

Covid-19 virüsünün sağlık ve sosyal hayatımızdaki etkileri

 

Virüsle beraber, bir deyimimiz vardır. Tekrar çok kullanır olduk. ‘’Her şeyin başı sağlık‘’

Maalesef can kayıpları yaşadık, yaşıyoruz.  Sosyal hayat sınırlamaları devreye girdi.  Gelir seviyesi, sosyal statü tanımıyor bu virüs.  En küçük esnafından holding sahibi iş adamına, Asgari ücretle çalışan bir mavi yakalıdan, dünyanın en büyük devletlerinin siyasi liderlerine kadar, insanlık bu virüsle tanıştı. Bütün devletlerin sağlık harcamaları, yatırımları sorgulanır oldu. Uzaya gidecek kadar teknolojiye hâkim devletler, ölen vatandaşlarının cenaze işlerinde sınıfta kaldı. Birçok devlet, vatandaşlarına düzenli sağlık hizmeti veremedi. Umarım en kısa zamanda insanlık bu virüsten kurtulur.

 

Ülkemiz ve dünya çelik üretimindeki gelişmeler

 

Dünyadaki ham çelik üretimirakamlarına baktığımızda aşağıdaki verileri görebiliyoruz.

2018 =1.808.000 ton

2019 =1.870.000 ton

2019 ana üretim ülkeleri = kasım verisi=1.691.000 Ton

2020 ana üretim ülkeleri= kasım verisi = 1.670.000 Ton

 

Hangi bölgelerde veya ülkelerde üretimde ne değişim olmuş,

Ülke / Bölge             2019/11 M/ton 2020/11 M/ton

Avrupa 28                      146.540          125.160

Türkiye                             30.850            32.360

Rusya                                65.570            65.180

Ukrayna                           19.288             18.710

Meksika                           17.026             15.220

ABD.                                 80.470             66.073

Brezilya                            30.107             28.085

İran                                   23.385             26.370

Çin                                   911.000           961.000

Hindistan                        101.970            89.400

Japonya                            91.500             75.670

Güney Kore                      65.500             60.800

Taiwan                              20.260            18.750

Vietnam                            18.535            26.610

 

Görüldüğü gibi, Çin, Vietnam, Türkiye ve İran harici tüm ülke ve veya bölgelerde %10-%15 arasında üretim düşüşü mevcut. Pandeminin en ağır ekonomik boyutunun hissedildiği Mart, Nisan aylarında dünyadaki bazı tesisler kapatılmış. Ya çok düşük talep beklentisinden veya sağlık tedbirlerinden... Ama dünyadaki tüketim talebinin aynı şekilde keskin düşmediğini fiyat hareketlerinden çok rahat hissediyoruz. Özellikle Çin çok yoğun ihracat yapmıyor. Hatta ithalat yapması bu yılın sektör açısından kayda değer notlarından. Yani ‘’Gözümüz kulağımız Çin’de olmaya devam edecek ‘’

 

Çelik piyasalarındaki yaşanan fiyat hareketleri

 

A: 31.12.2019 tarihinde

B:Pandeminin dünya hammadde piyasalarını en çok etkilediği Nisan 2020 tarihinde

C: Güncel tarihlerde yassı çelik sektörünü ilgilendiren fiyatlamalar aşağıdaki gibidir:

 

Hurda          CevherSıcak rulo

31.12.2019               300                92                510

Nisan 2020               207                78                400

Yılsonu 2020            470               165               780

 

Steel orbis arşivinden çok genel bu rakamlara ulaştım. Pandemi döneminde çok keskin bir fiyat düşüşü, ardından sürekli toparlanma ve son bir ayda ise keskin bir fiyat artışı tüm dünyada hissedildi. Yukarıda bahsettiğim gibi, başta Avrupa ve ABD olmak üzere birçok ülkede yaşanan üretim azalmasının fiyat artışına sebep olduğu aşikâr. Ayrıca lojistik ve tedarik zinciri konuları tüm sanayicilerin en önemli gündem konusu oldu.

 

Dünyadaki yaşanan korumacılık önlemleri

 

Korumacılık uygulamaları bu yılda önemli bir gündem konumuz oldu. Burada ABD’den gelebilecek pozitif bir haber sektörümüzü çok ilgilendiriyor. Avrupa Birliği ise serbest ticaret anlaşmamıza rağmen, ülkemizi tonaj kotası sistemine tabi tutması yetmiyormuş gibi, şimdide Türkiye’ninAvrupa’ya yapacağı ihracatı azaltmaya dönük ilave girişimler (anti damping) yapmaya çalışıyor. Her iki konuda sektörümüzün 2021 ajandasında masada önemli gündem konuları…

 

Çelik üretiminin ana hammaddelerine ulaşabilirlik konuları

Çelik üretiminin ana hammaddelerine ulaşa bilirlikkonusu:

Çelik üretmek için, çok genel cevher, kömür, hurda, hammaddelerine ulaşmamız gerekiyor. Bu dünya piyasalarında oluşan fiyatlamalardan bağımsız bir konu.  Burada olası negatif gelişmeler sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Hurda ithal ettiğimiz ülkelerin, hurda ihracatında uygulaması mümkün bazı tedbirler bunun başında geliyor. Yine Çin’in önümüzdeki yıllarda hurda ithalatında yapacağı olası girişimler.

 

Ülkemizin yassı çelikle ilgili istatistiki bilgileri

 

Nihai Mamul verileri:

 

               ÜRETİM M/Ton                                                                   TÜKETİM M/Ton

Ürün            2000        2017         2019                                    2000           2017          2019  

Uzun         11.120     26.193       20.235                                 6.784         18.365      10.818

Yassı            3.145     12.961       13.444                                 6.286         17.690      15.180

Toplam      14.267    39.124       33.679                               13.070         36.055      25.998

Kaynak TÇÜD

Yassı üretimiz son 20 yılda ciddi artış göstermiş.  2017 sonrası tüketimde düşüş var.

Üretim ve tüketim açısından 2020 yılını, yassı çelik özelinde geçmiş yıl rakamlarına yakın bir rakamla, yani üretimi 13.500.000 ton ve tüketiminde 15.000.000 – 15.500.000 ton civarında kapatacağını tahmin ediyorum.

Yassı çelik Dış Ticareti (bin ton)

İHRACATIMIZ                                2018                        2019               2020 tahmini

Sıcak Haddelenmiş                       3.930                       3.500               3.080

Soğuk hadde                                   565                           480                  500

Kaplamalı ürün                             1.500                         1.660               1.900

 

İTHALATIMIZ                                 2018                         2019               2020 tahmini

Sıcak hadde                                  4.800                         5.160                 4.250

Soğuk hadde                                1.068                           860                  900

 Kaplamalı ürünler                       1.300                          1.167                 1.100

 

Ülkemizde yaşadığımız kur ve döviz hareketleri

 

Döviz kurlarındaki değişim:

Tarih                          Usd          Eurosepet      

31,12,2019               5,95         6,67         6,31

28,12,2020               7,40         9,03         8,21

 

2020 yılını kapatırken sepetbazında yaklaşık olarak %30 civarı TL’miz değer kaybetmiş. Yıl içi sert hareketler tüm sektör oyuncularının ileriyi görmesinde negatif bir rol oynadı.

Özellikle pandemi dönemlerinde reel sektöre tahsis edilen uygun faizli KGF kredilerinin sektörümüze olumlu etkiler sağladığını söyleyebiliriz.Birçok sektör oyuncusu gibi,yassı çelik sektörünün tüm oyuncular her ay merkez bankasının kararlarını takip vetahmin etmeye çalışarak ticari kararlarının almaya çalıştı.

Toparlayacak olursak 2021 yılında da tüm sektör oyuncuları yukarıda özetlediğim ana konulara odaklanacaklardır.Bu vesile ile 2021 yılının bizlere, dernek üyelerimize, tüm sektör temsilcilerine, memleketimize, tüm insanlığa sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla

YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz

 

 

 

Ticari & Hizmet Binaları ile Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği! görseli Önceki Haber

Ticari & Hizmet Binaları ile Endüstriyel…

Çin'de demir cevheri, çelik üretimi kısıntısı uyarısı sonrası keskin düştü görseli Önceki Haber

Çin'de demir cevheri, çelik üretimi kısıntısı…