HURDA

Hurda daha modern toplanacak, İthalat Azalacak

Hurda stoğunu daha iyi değerlendirmek ve modern bir sistem oluşturmak için “Atık Getirme Merkezleri” kurulacak. Bu kapsamda hurda ithalatının azaltılması amaçlanıyor.

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı verilerine göre, metal hurda toplanmasında ilkel yöntemlerden kurtularak takip ve kontrol edilebilir modern bir sisteme geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar “Atık Getirme Merkezleri” kurulacak.

Uygulama altyapısının hayata geçirilmesiyle yurtiçindeki hurda toplama işleminin daha sistemli hale gelmesi ve izlenebilirliği ile ayrıştırma oranlarında artış sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda, metal hurda ayrıştırma ve işleme merkezlerine yönelik, potansiyeli yüksek bölgeler tespit edilecek ve bu bölgelerde sanayi siteleri oluşturulması desteklenecek.

Yıllık bazda veriler oluşturulacak

Eylem planı çerçevesinde, yurtiçi demir-çelik hurda üretim kapasitesi ve üretimiyle ilgili güncel verilerin yıllık bazda oluşturulması ile hurda üretim ve tüketim projeksiyonlarının yapılması da planlanıyor. Bu kapsamda hazırlanacak yıllık raporlar tüm paydaşların kullanımına açık olacak.

Hurda ithalatına son 6 yılda 45 milyar dolar harcandı

Son 6 yılda 45,2 milyar dolarlık hurda ithalatı gerçekleştiren Türkiye, dünyanın en önemli hurda ithalatçısı ülkeleri arasında yer alıyor.

Söz konusu dönemde 117,5 milyon tonluk hurda ithal edilirken, AB en önemli ithalat pazarı konumunda bulunuyor.

Rusya’da sanayi 4,5 yılın dibinde görseli Önceki Haber

Rusya’da sanayi 4,5 yılın dibinde

Rockwell Automation'dan PanelView Plus 7 görseli Önceki Haber

Rockwell Automation'dan PanelView Plus…