HURDA DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ

MENA'nın Hurda Tüketimi Artış Gösterebilir

Bölgedeki zengin doğal kaynak imkânlarının, çelik endüstrisine yatırım yapmayı cazip hale getirdiğini ve doğalgaz üzerinden DRI bazlı tesislerin sayısının artmakta olduğunu belirten yetkililer, MENA ülkelerindeki altyapı yatırımlarının devam etmesi ile inşaat sektöründen gelen kuvvetli talebin, bölgedeki uzun mamul tüketimini desteklediğini, dünya genelinde yassı-uzun mamul tüketim dengesi % 50-50 civarında seyrederken, MENA bölgesindeki çelik tüketiminin % 75’inin uzun mamullerden oluştuğunu vurguladı. Ezz

Steel yetkililerinin ifadelerine göre, küresel piyasalarda, elektrik ark ocaklı tesislerin payları % 30 civarında olmasına rağmen, MENA bölgesindeki çelik üreticilerinin % 89’unun elektrik ark ocaklı tesisler, % 11’ini ise entegre tesisler oluşturuyor. 2012 yılında MENA’nın ham çelik üretimi 25 milyon tonu geride bırakırken, DRI üzerinden gerçekleştirilen çelik üretimi düşüş gösterdi. 2010 yılında bölgedeki çelik üretiminin % 15’i DRI tabanlı yöntemle gerçekleştirilirken, 2012 yılında söz konusu oran % 10’un altına geriledi. MENA bölgesindeki doğalgaz tüketimi, global piyasalara paralel olarak artış gösteriyor. Petrokimya sektöründeki gelişmeler ile birlikte, 2012 yılında MENA ülkelerindeki doğalgaz üretimi 700 milyon metreküp olurken, doğalgaz tüketimi de 500 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

MENA bölgesindeki hurda ve doğalgaz talebinin artması ile birlikte, bölgeden yapılan ithalat da artış gösterdi. 2011 yılında 5.85 milyon ton olan MENA bölgesindeki hurda tüketimi, 2012 yılında 6.67 milyon ton seviyesine ulaşırken, DRI tüketimi de 23 milyon ton seviyesine gerçekleşti. MENA bölgesinin genelinde DRI bazlı üretimin daha yaygın olmasına rağmen, Mısır çelik endüstrisinde hurda üzerinden yapılan çelik üretimi ağırlıklı paya sahip oldu. 2012 yılında 6 milyon ton ham çelik üretimi yapan Mısır’ın 3.41 milyon tonluk üretimi hurdadan gerçekleştirildi.

MENA bölgesindeki hurda arzının kısıtlı olması nedeniyle, birçok ülke hurda ihracatına izin vermiyor. Mısır başta olmak üzere, çelik üreticileri iç piyasadan karşılayamadıkları hurda ihtiyaçlarını ABD, AB ve BDT ülkelerinden temin ediyor. Devletlerin doğalgaza öncelik vermesi nedeniyle, DRI üretiminde kapasite artışına izin verilmiyor. Ancak yeni kurulan tesisler doğalgaz tedarik anlaşması yapmadan inşa edilmek zorunda kalıyor ve doğalgaz arzının kısıtlanmaya başlaması ile birlikte, DRI tabanlı üretim yapan tesislerin hurdaya ağırlık vermeleri bekleniyor. Bölgede kaya gazı alternatifinin olmaması nedeniyle, DRI üretiminin zorlaştığı ve güçlenen hurda talebinin, yerli hurda arzının artırılmasını sağladığı ifade ediliyor.

KAYNAK: TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

Eurofer: LME'nin Haksız Uygulamaları Metal Piyasasının Normal İşleyişini Bozuyor görseli Önceki Haber

Eurofer: LME'nin Haksız Uygulamaları…

Çelik Sektöründe POSCO ASSAN TST - LİNDE İşbirliği görseli Önceki Haber

Çelik Sektöründe POSCO ASSAN TST - LİNDE…