AB'den kritik hammadde adımı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, sanayinin ihtiyaç duyduğu kritik hammaddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için hazırlanan yasa tasarısında anlaştı.

AB'den kritik hammadde adımı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Kritik Hammadde Yasası'nda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Uzlaşıya göre, AB ülkeleri kritik hammaddeleri sürdürülebilir biçimde tedarik edecek.

Toplam 34 ürün kritik hammaddeler listesinde yer alacak.

Ayrıca bu listedeki 17 ürün stratejik kritik ham maddeler olarak sınıflandırılacak.

Stratejik kritik hammaddeler listesinde Avrupa'nın yeşil ve dijital hedefleriyle savunma ve uzay sektörleri için önemli olan teknolojilerde kullanılan madenler bulunacak. Alüminyum, bor, kobalt, bakır, galyum, lityum, magnezyum, titanyum ve nikel stratejik kritik ham maddeler arasında yer alacak.

Yıllık tüketimin en az yüzde 10'unu çıkaracak

AB, söz konusu hammaddelerde yıllık tüketimin en az yüzde 10'unu çıkaracak, en az yüzde 40'ını işleyecek ve en az yüzde 25'ini geri dönüştürecek.

Ayrıca, AB, herhangi bir stratejik hammaddede tüketimin yüzde 65'inden fazlasını tek bir dış ülkeden sağlamamak için tedarikini çeşitlendirecek önlemeler alacak.

Büyük şirketlerin, kritik hammadde tedarik zincirlerine ilişkin düzenli biçimde risk değerlendirmesi yapması da gerekecek.